depilconcept.hr

Pravila privatnosti

Izvršitelj obrade osobnih podataka je:
EPILACIJA d.o.o.
Bogdanovačka ulica 6
31000 OSIJEK
Hrvatska
OIB: 25617366949
Upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS 030273892, EUID
HRSR.030273892

Izvršitelja možete kontaktirati elektroničkim putem na email adresu:
depilconcept@depilconcept.hr ili poštanskim putem na adresu sjedišta trgovačkog društva: Bogdanovačka ulica 6, 31000 Osijek.

Vaši osobni podaci obrađivat će se u skladu s člancima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18)
 

SVRHA I OSNOVA OBRADE PODATAKA

ZANIMAJU LI VAS NAŠI POPUSTI?

 • Prikupljamo Vaše osobne podatke kako bismo Vam izravno pružili popust.
 • Osobni podaci obrađuju se kako bismo Vam pružili pogodnosti naših popusta i promocija.
 • Pravna osnova za obradu osobnih podataka je Vaša privola za davanje kontakt podataka (ime, e-mail, telefonski broj). Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se provodi na temelju privole prije njezina povlačenja.
 • Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali je njihovo pružanje potrebno kako bi se ostvario popust.
 • Odbijanje davanja osobnih podataka rezultirat će nemogućnošću ostvarivanja popusta i iskorištavanja promocija.

ZANIMA LI VAS NAŠ NEWSLETTER?

 • Vaši osobni podaci obrađuju se u svrhu slanja newslettera i drugih obavijesti.
 • Pravna osnova za obradu osobnih podataka je Vaša privola za davanje adrese emaila te potvrde za primanjem newslettera i drugih obavijesti (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR).
 • Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se provodi na temelju privole prije njezina povlačenja.
 • Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali je njihovo pružanje potrebno za slanje newslettera i drugih obavijesti.
 • Odbijanje davanja osobnih podataka rezultirat će nemogućnošću slanja newslettera i drugih obavijesti.

ŽELITE LI POSTATI NOVI PRIMATELJ FRANŠIZE?

 • Ako želite surađivati s nama kao primatelj franšize, podaci koje obrađujemo o Vama su kontakt podaci i podaci koji proizlaze iz Vaše poruke. Navedeni podaci su prikupljeni izravno od Vas.
 • Vaši osobni podaci obrađuju se u svrhu ostvarivanja zajedničkog legitimnog interesa, koji se sastoji u pružanju usluga i mogućim odgovorima na upite u okviru uspostavljanja potencijalne suradnje.
 • Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je gore navedeni legitimni interes (članak 6 (1) (f) GDPR).
 • Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali nužno radi ispunjavanja gore navedene svrhe.
 • Odbijanje davanja osobnih podataka rezultirat će nemogućnošću obrade interesa za ostvarivanjem suradnje koji ste izrazili

JESTE LI ZAINTERESIRANI ZA POČETAK UGOVORNE KORPORATIVNE SURADNJE S NAMA?

 • Ako želite surađivati s nama kao društvom, podaci koje obrađujemo o vama su kontakt podaci i drugi podaci potrebni za sklapanje ugovora s nama. Navedeni podaci izravno se prikupljaju od Vas.
 • Vaši osobni podaci obrađuju se u svrhu:

  1. Sklapanja sporazuma o suradnji
  2. Ispunjavanje pravnih obveza, posebno u računovodstvene svrhe
  3. Provedba legitimnog interesa, koji se sastoji u osiguravanju kontakata
  potrebnih za sklapanje i izvršenje ugovora i njegovo stalno pružanje, davanje odgovora na pitanja te održavanje poslovnih kontakata.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je:
1. nužnost njihove obrade u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora (članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR),
2. ispunjavanje naših obveza (članak 6. stavak 1. točka (c) GDPR),
3. prethodno opisani legitimni interes (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR).

 • Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali je potrebno za uspostavljanje suradnje i sklapanje sporazuma o suradnji. Odbijanje davanja osobnih podataka rezultirat će nemogućnošću sklapanja i izvršenja ugovora, uključujući nemogućnost davanja odgovora na Vaša pitanja.

KONTAKTIRATE LI NAS RADI PRIJAVE ZA POSAO?

 • U navedenom slučaju, vaši osobni podaci obrađuju se u svrhu provođenja procesa zapošljavanja za radno mjesto koje se nudi u našim strukturama i za odabir odgovarajuće osobe za zapošljavanje za radno mjesto navedeno u ponudi za posao, uključujući procjenu kvalifikacija, sposobnosti i vještina.
 • Ovisno o tome dovodi li postupak zapošljavanja do sklapanja ugovora o radu, ili do sklapanja kakvog drugog ugovora, postoje legitimni razlozi za obradu osobnih podataka.

Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je:

a) Zakon o radu. To se odnosi na podatke kao što su: ime (a) i prezime, datum rođenja i podaci za kontakt koje je dostavio kandidat. Ako je potrebno obavljati posao određene vrste ili na određenom radnom mjestu, to se odnosi i na informacije o obrazovanju, stručnim kvalifikacijama i prethodnom radu. Zakonska obveza izvršitelja uključuje i podatke čije je pružanje potrebno za ostvarivanje prava ili ispunjenje zakonske obveze.

b) u slučaju pružanja osobnih podataka u široj mjeri nego što je predviđeno odredbama radnog prava, pravna osnova za njihovu obradu u gore navedenu svrhu je privola (članak 6. stavak 1. točka (a) GDPR). To se odnosi na pružanje rezultata testova sposobnosti, kao i na sve podatke sadržane u životopisu, popratnom pismu ili dostupne tijekom intervjua. Ne tražimo dokaz o gore navedenim podacima, ali njihovu dostavu smatramo pristankom na njihovu obradu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se provodi na temelju privole prije njezina povlačenja.

 • Pružanje osobnih podataka podnositelja zahtjeva iz točke I. a) obvezno je u skladu s primjenjivim odredbama Zakona o radu. Ukoliko ih se ne dostavi, nećete moći sudjelovati u procesu zapošljavanja. Pružanje osobnih podataka kandidata iz točke I. b) je dobrovoljno.
 • Napominjemo da je pružanje osobnih podataka zainteresiranim stranama u svrhu sklapanja naznačenih ugovora dobrovoljno. Međutim, želimo istaknuti da je potrebna suglasnost za obradu takvih osobnih podataka koje koristimo, kao što su: ime(i) i prezime, datum rođenja i kontakt podaci unutar određenih radnih mjesta - podaci o obrazovanju, stručnim kvalifikacijama i tečajevima iz prethodnog zaposlenja, kako bi se prijava uzela u obzir u procesu zapošljavanja.

GORE NAVEDENE TOČKE NE ODNOSE SE NA VAS I SAMO NAS ŽELITE KONTAKTIRATI?

 • Ako nas samo želite kontaktirati, podaci koje obrađujemo o Vama vaši su kontakt podaci i podaci koji proizlaze iz vaše poruke nama. Navedeni podaci izravno su prikupljeni od Vas.
 • Vaši osobni podaci obrađuju se u svrhu ostvarivanja legitimnog interesa, koji se sastoji u osiguravanju obrade vaše poruke i mogućem odgovaranju na pitanja koja iz nje proizlaze.
 • Pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka je naš gore navedeni legitimni interes (članak 6 (1) (f) GDPR).
 • Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali nužno je da odgovorimo na Vašu poruku. Odbijanje davanja osobnih podataka rezultirat će nemogućnošću odgovaranja na poruku koju ste poslali, a time i njezinim brisanjem.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

 • Osobni podaci prenosit će se - prema potrebi - subjektima koji ih obrađuju u naše ime (posebno subjektima koji upravljaju i isporučuju IT sustave, subjektima koji pružaju računovodstvene usluge) i osobama koje surađuju s nama, a koje moraju imati pristup podacima kako bi mogle obavljati svoje dužnosti. Ako je potrebno, vaši osobni podaci mogu se prenijeti i bankama, subjektima u paket aranžmanima, subjektima koji obavljaju platne transakcije, kao i ovlaštenim državnim tijelima, posebno poreznim tijelima.

VAŠA PRAVA PREMA OPĆOJ UREDBI O ZAŠTITI PODATAKA

Imate pravo na:
 1. zatražiti pristup vašim osobnim podacima, ispravak, dopunu, brisanje ili ograničenje obrade, kao i pravo na prijenos podataka,
 2. Ako je osnova za obradu osobnih podataka privola - imate pravo povući ju u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se provodi na temelju privole prije njezina povlačenja.
 3. Ako je osnova za obradu osobnih podataka legitiman interes - imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u bilo kojem trenutku zbog razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju.
 4. podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

 • Osobni podaci pohranjivat će se ovisno o svrsi i pravnoj osnovi obrade:
  - tijekom cijelog postupka zapošljavanja,
  - za vrijeme rukovanja porukom koja nam je poslana,
  - za vrijeme trajanja ugovora, kao i do isteka rokova koji proizlaze iz relevantnih zakonskih odredbi, odnosno do isteka roka zastare za porezne obveze povezane s ugovorima, koje se eventualno mogu produljiti rokom zastare,
  - za podatke koji se obrađuju u marketinške svrhe do povlačenja privole,
  - 5 godina od pružanja posljednje usluge
  - za razdoblje potrebno za utvrđivanje, ostvarivanje ili izvršenje zahtjeva i za njihovu obranu.

  Nakon završetka svrhe njihove obrade, svi osobni podaci bit će izbrisani. Vaši osobni podaci neće se koristiti za automatizirane odluke, uključujući profiliranje.
  U Osijeku, 30.07.2023. godine